Bộ lọc:

5 kết quả

Bộ lọc

Nguồn nước

Nước cứng
Nước máy, Nước giếng khoan
Nước lợ

Lõi lọc

6 lõi
7 lõi
8 lõi
9 lõi
10 lõi

Vị trí đặt

Để gầm
Tủ đứng

Khoảng giá

Từ 5 - 7 triệu
Từ 7 - 10 triệu
Trên 10 triệu
Thành công
Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại!